2019 Kenquru Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiadasının Sual Kitabçaları

Sinif Bölmə  
Bütün siniflər Bütün bölmələr Boş cavab kartı
Bütün siniflər Bütün bölmələr Dolu cavab kartı
Bütün siniflər Bütün bölmələr Düzgün cavablar
2-ci sinif Azərbaycan Kitabçanı yüklə
2-ci sinif Rus Kitabçanı yüklə
2-ci sinif İngilis Kitabçanı yüklə
3-4-cü siniflər Azərbaycan Kitabçanı yüklə
3-4-cü siniflər Rus Kitabçanı yüklə
3-4-cü siniflər İngilis Kitabçanı yüklə
5-6-cı siniflər Azərbaycan Kitabçanı yüklə
5-6-cı siniflər Rus Kitabçanı yüklə
5-6-cı siniflər İngilis Kitabçanı yüklə
7-8-ci siniflər Azərbaycan Kitabçanı yüklə
7-8-ci siniflər Rus Kitabçanı yüklə
7-8-ci siniflər İngilis Kitabçanı yüklə
9-10-cu siniflər Azərbaycan Kitabçanı yüklə
9-10-cu siniflər Rus Kitabçanı yüklə
9-10-cu siniflər İngilis Kitabçanı yüklə